Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova smýkat. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Smýkat je vyjmenované slovo po M

Význam vyjmenovaného slova smýkat

Smýkat znamená totéž co táhnout, vléci. Příbuzným slovem je výraz smyk. Co se děje s autem při smyku, je zcela zřejmé. Odvozená slova: výmyk (cvik na hrazdě), vymykat se (něčím vybočovat z průměru).

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu smýkat

Auto novomanželů za sebou smýkalo asi deset prázdných plechovek, které tropily pekelný rámus.Vyjmenované slovo smýkat, vyjmenovaná slova po M, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš_, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova smýkat včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).