Vyjmenovaná slova
Přehled slovenských vyjmenovaných slov se kterými se setkáte ve slovenštině

Slovenská vyjmenovaná slova

Slovenská vyjmenovaná slova ve slovenštivě.

Seznam vyjmenovaných slov ve slovenštině

Vyjmenovaná slova nejsou specialitou pouze českého jazyka. Nalezneme je i ve slovenštině. Některá slova nalezneme v obou jazykových verzích. Slovenština považuje na rozdíl od češtiny za obojetnou souhlásku i R.

Slovenská vyjmenovaná slova po B

by, aby, keby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (existovať), bydlisko, bývať, dobytok, obyčaj, obyčajný, kobyla, býk, bylina, byvol, dobyť, bytosť, byt, obytná, bydlo, byt, bystrina, obývať, obyvateľ, prebývať, zbytočný, výdobytok, dobýjať

Slovenská vyjmenovaná slova po M

my, mykať, pomykov, odomykať, zamykať, odmykať, mýliť sa, mýlka, omyl, myslieť, myseľ, myšlienka, zmysel, výmysel, priemysel, myť, umyť, umývať, pomyje, mydlo, Myjava, smyk, priesmyk, šmýkať sa, šmyk, myš, mýto, hmýriť sa, hmyz, žmýkať, mys, priesmyk, vymyslieť

Slovenská vyjmenovaná slova po P

pyšný, pýšiť sa, pýcha, prepych, pýtať sa, opýtať sa, vypýtať sa, pytač, dopyt, pýr, pýriť sa

Slovenská vyjmenovaná slova po R

ryba, rýchly, rys, ryť (rozrývať), rýpať, rýľ, úryvok, hrýzť, ohryzok, kryť, úkryt, strýc, strýko, stryná, ryža, bryndza, koryto, korytnačka, ryčať, kryštál

Slovenská vyjmenovaná slova po S

syn, syr, syrový, sýty, nasýtiť (sa), nenásytný, dosýta, sypať, sypký, osýpky, zásyp, syčať, sykať (vydávať zvuk), sýkorka, syseľ

Slovenská vyjmenovaná slova po V

vy-/vý- (předpona), výskyt, vysoký, výška, zvyšok, zvyk, vy (zájmeno), vykať, vydra, vyhňa, výr (sova), výskať, vyžla (psí plemeno), vyť (vydávat zvuk), vyza

Slovenská vyjmenovaná slova po Z

jazyk, jazyčný, jazyčnica, nazývať (sa), ozývať (sa), pozývať, prizývať, prezývať, vyzývať, vzývať