Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova, psaní i/y, pravopis, cvičení, diktáty a vzorové věty.

Typy souhlásek

Souhlásky můžeme v češtině rozdělit do tří kategorií. Po měkkých souhláskách píšeme většinou měkké I, po tvrdých většinou tvrdé a nejsložitější kategorií jsou obojetné souhlásky. Právě vyjmenovaná slova jsou seznamem českých slov, v nichž se po obojetných souhláskách píše Y, V ostatních případech se píše I.

Měkké souhlásky

ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň


Obojetné souhlásky

b,f,l,m,p,s,v,z


Tvrdé souhlásky

h,ch,k,r,d,t,n


Obojetné souhlásky si lze snadno zapamatovat pomocí mnemotechnické pomůcky: Be Fe Le Me Pes Se VeZe