Vyjmenovaná slova
Přehled, pravopis, psaní i/y, diktáty, cvičení a vzorové věty.

Všechna vyjmenovaná slova, diktáty, cvičení, přehled, k tisku

Napsat ve slově špatné písmeno i/y patří k hrubým chybám. Taková chyba může mít vážné následky v případě, že ji napíšete například v motivačním dopise při ucházení se o zaměstnání. Proto jsme připravili web, který se zaměřuje na část pravidel psaní i/y.

Na tomto webu najdete kompletní přehled vyjmenovaných slov po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v a z. Každé slovo je doplněno vysvětlením a vzorovou větou. Nechybí ani soupis příbuzných či odvozených slov a upozornění na hrozící záměnu s jiným slovem, tedy na oblíbené chytáky z diktátů a pravopisných cvičení.

Přehled vyjmenovaných slov k vytištění, seznam všech českých vyjmenovaných slov k tisku do školy a k procvičování

Vlastní jména, v nichž se po obojetných souhláskách píše y, jsou až na výjimky uvedeny na stránce se seznamem vyjmenovaných slov začínajících příslušným písmenem. Tato slova nebývají do seznamů vyjmenovaných slov běžně řazena.

Kromě online seznamu vyjmenovaných slov je pro vás připravena i verze k vytištění. Tu si můžete založit například do desek, sešitu nebo cvičebnice a mít ji tak stále k dispozici.