Vyjmenovaná slova
Přehled vyjmenovaných slov po B. Pravopis, cvičení, diktáty a vzorové věty.

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po B, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list. Vyjmenovaná slova po B jsou skupinou slov, ve kterých se po obojetné hlásce b píše y. Vyjmenovaná slova po B jsou popsána níže. Po kliknutí na některé z nich se dostanete na stránku s podrobným popisem významu slova a se vzorovou větou, se kterou se můžete setkat v diktátech při hodinách češtiny i v běžném životě.

být_, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk

Kromě všech slov uvedených v přehledu se po b píše y ještě v některých zeměpisných názvech. Tyto názvy jsou méně často užívané nebo mně známé, proto se do "oficiálního" seznamu vyjmenovaných slov po "b" neřadí. Jsou to: Kobylisy (odvozené od slova kobyla), Bylany (archeologické naleziště - neolitické hradiště u Kutné Hory), Radobýl, Zbýšov a některé další.