Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova být. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Být je vyjmenované slovo po B

Význam vyjmenovaného slova být

Sloveso "být" znamená totéž co existovat. V češtině se s ním často setkáme jako s tzv. sponovým slovesem (slovesná část slovesně jmenného přísudku, dříve se říkalo jmenného přísudku se sponou). Existuje celá řada sloves odvozených pomocí různých předpon: odbýt, dobýt, přibýt atd.
Pozor na záměnu se slovesem "bít", tj. tlouci, mlátit, kde "y" rozhodně nemá co pohledávat. K tomu, abychom mohli správně posoudit význam slovesa, potřebujeme vždy nějaký kontext, souvislosti.
Pro srovnání:
Ve sbírce mi přibyly nové nerosty. (zvýšil se jejich počet)
Odpadlé prko jsem přibil dvěma hřebíky. (přitloukl)
Známá je tato věta s pravopisnými záludnostmi: Pan Bílý bílí bílý plot, aby byl bílý.

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu být

Musím být ve škole včas. Kdybych nebyl, dostal bych poznámku a byl bych od otce bit.Vyjmenované slovo být, vyjmenovaná slova po B, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po B

být_, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova být včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).