Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova bystrý. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Bystrý je vyjmenované slovo po B

Význam vyjmenovaného slova bystrý

Bystrý je totéž co všímavý nebo pozorný. Bystrost jako vlastnost spojujeme s rychlým a jasným úsudkem a všímavostí. Odvozená slova: (horská) bystřina - potok s rychle tekoucí vodou. Souvisí to se starším významem slova bystrý.

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu bystrý

Byl to velmi bystrý žák, který dokázal vyřešit každý matematický problém. Na to, aby někdo zvládl státní maturitu z češtiny, nemusí být nijak zvlášť bystrý.Vyjmenované slovo bystrý, vyjmenovaná slova po B, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po B

být_, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav, Zbyněk

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova bystrý včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).