Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova myslet. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Myslet je vyjmenované slovo po M

Význam vyjmenovaného slova myslet

Sloveso myslet se vztahuje k duševní achopnosti, která odlišuje lidi od zvířat (i když to tak někdy nevypadá). Starší tvar tohoto slova zní myslit. Existuje několik sloves odvozených pomocí předpon. Některá odvozená slovesa existují ve tvaru pro dokonavý i nedokonavý slovesný vid. Odvozené tvary: přemýšlet, vymyslet, vymýšlet (si), zamýšlet, promyslet, promýšlet, přimyslet (si), domyslet, domýšlet (si) atd.

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu myslet

Jsme v pěkném průšvihu, tak koukej něco rychle vymyslet! Nevymýšlej si, víš, že ti nevěřím.Vyjmenované slovo myslet, vyjmenovaná slova po M, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš_, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova myslet včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).