Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova mýtit. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Mýtit je vyjmenované slovo po M

Význam vyjmenovaného slova mýtit

Mýtit znamená odstraňovat stromový porost, kácet stromy. V přeneseném smyslu můžeme mluvit o vymýcení (likvidaci, odstranění) nějaké nemoci, zločinu, společenského nešvaru apod. Odvozená slova: mýtina, vymýtit. Sloveso (vy)mýtit nijak nesouvisí s výrazem vymítat (nař. ďábla).

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu mýtit

Na lesní mýtině rostlo mnoho jahod. Pravé neštovice jsou jednou z mála nemocí, které se podařilo úplně vymýtit.Vyjmenované slovo mýtit, vyjmenovaná slova po M, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš_, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova mýtit včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).