Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova mýt. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Mýt je vyjmenované slovo po M

Význam vyjmenovaného slova mýt

Mýt je sloveso s významem umývat, čistit mytím. Neplést s "mít", slovesem s významem vlastnit. Záměna hrozí jen u infinitivu, ostatní tvary obou sloves jsou odlišné. Odvozená slova: umýt, umývat (liší se slovesným videm).

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu mýt

Umyj si pořádně uši, mohl bys v nich pěstovat brambory!Vyjmenované slovo mýt, vyjmenovaná slova po M, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš_, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova mýt včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).