Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova mykat. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Mykat je vyjmenované slovo po M

Význam vyjmenovaného slova mykat

Sloveso mykat souvisí s textilním průmyslem. Při mykání dochází k oddělení jednotlivých vláken z textilního materiálu. Dnes se na to využívají mykací stroje.

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu mykat

Dříve se při mykání využívaly ruční škrabky.Vyjmenované slovo mykat, vyjmenovaná slova po M, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš_, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova mykat včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).