Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova my. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

My je vyjmenované slovo po M

Význam vyjmenovaného slova my

My je osobní zájmeno. Použijeme to tehdy, když mluvíme o dvou nebo více osobách, do nichž zahrnujeme i sebe. Jedná se o 1. osobu množného čísla. Zájmenem "my" a ostatními osobními zájmeny v 1. pádě si pomáháme, když chceme časovat slovesa. Neplést s "mi" - to je tvar zájmena "já" ve 3. pádě (též mně). O jaký pád a číslo se jedná, poznáme vždy z kontextu věty.

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu my

My nic, to všechno oni!Vyjmenované slovo my, vyjmenovaná slova po M, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po M

my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš_, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, mýto, mykat, mys, Litomyšl

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova my včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).