Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova jazyk. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Jazyk je vyjmenované slovo po Z

Význam vyjmenovaného slova jazyk

Jazyk je buď orgán v dutině ústní, nebo soubor slov tvořící nástroj komunikace určité skupiny lidí (národa). Každý živý jazyk (používaný nějakým národem) má svůj systém, svou gramatiku a slovní zásobu. Existují i mrtvé jazyky (typicky latina, dříve jazyk římského impéria, dnes užívaný ve vědě v názvosloví) a uměle vytvořené jazyky (esperanto).

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu jazyk

Nevyplazuj na mě jazyk!Vyjmenované slovo jazyk, vyjmenovaná slova po Z, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat (se)

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova jazyk včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).