Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova brzy. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Brzy je vyjmenované slovo po Z

Význam vyjmenovaného slova brzy

Synonyma k příslovci brzy znějí: časně, záhy. Odvozená slova: brzký, brzičko ("i" ve slově brzičko je správně, jedná se totiž o příponu -ičko. Oblíbený chyták v diktátech).

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu brzy

Proč musíme do školy pořád tak brzy vstávat?Vyjmenované slovo brzy, vyjmenovaná slova po Z, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po Z

brzy, jazyk, nazývat (se)

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova brzy včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).