Vyjmenovaná slova
Pravopis vyjmenovaného slova výt. Píšeme i/y? Cvičení, diktáty, příklady užití a vzorové věty.

Výt je vyjmenované slovo po V

Význam vyjmenovaného slova výt

Vytí je jeden ze zvukových projevů psů a psovitých šelem, který jim slouží k vzájemné komunikaci. Pokud toto sloveso použijeme o člověku, máme tím na mysli pronikavý hlasitý řev. Odvozená slova: vytí, zavýt, zavytí. Se slovesem "výt" rozhodně nesouvisí přídavné jméno "zavilý" (zapřisáhlý), ani sloveso "vít" (vít věnce, tj. něco splétat). Proslavené věty s pravopisnými záludnostmi zní správně takto: Víly věnce vily a psi na ně z vily vyli. Sveřepí šakali zavile vyli.

Vzorová věta k vyjmenovanému slovu výt

Proč vyješ jako šakal?Vyjmenované slovo výt, vyjmenovaná slova po V, pravopis i/y, přehled, cvičení na diktáty, pracovní list.

Vyjmenovaná slova po V

vy, vysoký, výt, výskat, zvykat_, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza, kavyl, slova s předponou vy/ vý

Na této stránce jste se dozvěděli význam vyjmenovaného slova výt včetně ukázkového použití ve větě (ve cvičení, diktátu). Informace jsou bez záruky. Výše uvedený obrázek s popisem slova lze vytisknout nebo sdílet prostřednictvím sociálních sítí (např. na Twitteru, kde je omezená délka zprávy).